screenshot_179.png

For time:

100 wall-ball shots

Men: 30-lb. ball to 10-ft. target

Women: 20-lb. ball to 9-ft. target

 

Comment